Referencie

Z oblasti údržby, servisu a sťahovania strojov:

 • Schaeffler Kysuce, spol. s r. o.
 • CCN Group Slovakia s.r.o.
 • CCN Group Castings s.r.o.
 • BARGY SK, s.r.o
 • Inalfa Roof Systems Slovakia s.r.o.
 • TRW Automotive (Slovakia), s.r.o.
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Plastcom, s.r.o.
 • FUSO Industries Ltd.-slovenská organizačná zložka
 • HDOR, s.r.o.
 • 3T, s.r.o.
 • NN Slovakia, s.r.o.
 • ITALCOMMA Slovakia, s. r. o.
 • Desma Slovakia, s. r. o.
 • ZVL SLOVAKIA, a. s.
 • ZVL AUTO spol. s r. o.

Z oblasti výroby jednoúčelových strojov:

 • Schaeffler Kysuce, spol. s r. o.
 • ELSTER Stará turá
 • TAURIS, a.s.
 • NN Slovakia, s.r.o.

Z oblasti vedy a výskumu:

 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - inžiniering pri vykonávaní skúšky technickou inšpekciou.