Podporujeme

NO pre rozvoj neurochirurgie

Ďakovný list NO pre rozvoj neurochirurgie

Sponzorsku pomoc pri organizovaní regionálneho pol'ovníckeho plesu

Sponzorsku pomoc pri organizovaní regionálneho pol'ovníckeho plesu

Ďalej sme podporili

V rámci naších aktivít a rozvoja nášho okolia sme podporili aj nasledovné udalosti

  1. Beh kalváriou
  2. Ples Obchodná akadémia
  3. Slovenský zväz partizánov Rajec
  4. Jilemnického Jarná 25