Inštalácia strojov

Demontážou, transportom a montážou strojov, zariadení a technologických celkov sa spoločnosť APL TREND, s. r. o. zaoberá už od svojho vzniku v roku 1998. Inštalácia strojov tvorí aj dnes významnú časť našich realizácií. Transport a inštaláciu strojov realizujeme v rámci výrobných hál, areálov, regiónov, ale aj medzinárodne.

V spolupráci s našimi overenými dodávateľmi realizujeme transport a inštaláciu kompletných výrobných, montážnych technológií.

Zabezpečujeme realizáciu a riadenie profesií od poradenstva a asistenčných konštruktérskych prác pri návrhu rozmiestnenia strojov, cez realizáciu sťahovania konkrétnych zariadení a liniek, až po realizáciu rozvodov médií.