Automatizácia

Zariadenia pre automatizáciu výroby, montáže a manipulačných obslužných činností, zabezpečujú prepojenia jednotlivých úsekov liniek či pracovísk. Úlohou je zabezpečenie transportu výrobkov správnu orientáciu, nakladanie obrobkov do stroja a na výstupe zo stroja, ako aj požadovaný čas presunu obrobkov.

Automatizovanie procesov zabezpečuje zníženie zdrojov potrebných k realizácií a ďalších parametrov v produkcií – nezhodnosť, chybovosť prípadne poškodenie obrobkov, úrazovosť. Všetky automatizované systémy sú programované a riadené. Spĺňajú všetky potrebné normy podľa legislatívy SR pre zaradenie do prevádzky vrátane osvedčenia TI.

 • Zásobníky a zakladače
  • Rôzne typy vyhotovení podľa požiadaviek zákazníka vzhľadom na parametre výrobkov
  • Vytvorenie zásoby, triedenie a orientácia výrobkov, transport v požadovanom čase
 • Dopravníkové systémy
  • Rôzne typy vyhotovení podľa požiadaviek zákazníka vzhľadom na parametre výrobkov (valčekové, reťazové, doštičkové, pásové, paletkové, rôzne druhy závesných dopravníkov a iné)
  • Transport výrobkov, prepojenie a riadenie ovládateľnými elektrickými, pneumatickými, hydraulickými aktuátormi.
 • Jednoúčelové stroje a zariadenia
  • Unikátne výrobky navrhnuté a realizované pre konkrétne pracoviská
  • Pracie, chladiace, meracie a vyhodnocovacie zariadenia
  • Môžu byť súčasťou dopravníkových systémov
 • Manipulátory
  • zariadenia pre polohovanie a presun výrobkov
  • možnosť aplikácie rôznych typov uchopovačov
  • lineárne a viac osé aplikácie