O nás

APL Trend, s. r. o. je spoločnosť realizujúca Industry 4.0. Pôsobí od roku 1998 a jej predmet činnosti je orientovaný na široký sortiment služieb v oblasti optimalizácie a automatizácie určených pre zákazníkov pôsobiacich v strojárskom a automobilovom priemysle.

V oblasti inžinierskej činnosti ponúkame:

 • vývoj a inovácie
 • vyhotovenie návrhov rozmiestnenia technologických častí a súčastí zariadení
 • návrh požadovaných riešení
 • vyhotovenie konštrukčnej projektovej dokumentácie
 • projektovanie elektroinštalácií
 • návrhy a programovanie riadiacich systémov
 • zhodnotenie stavu stroja pred schvaľovacím procesom technickej inšpekcie
 • zabezpečenie potrebných revízií a TI

V oblasti realizačnej činnosti ponúkame výrobu a inštaláciu:

 • jednoúčelových strojov a zariadení,
 • dopravníkových systémov a periférií,
 • manipulátorov,
 • zásobníkov,
 • elektrorozvádzačov,
 • elektro, pneumatických a hydraulických komponentov
 • pomocných zámočníckych konštrukcií.

V oblasti logistickej činnosti ponúkame:

 • demontáž výrobných technologických celkov,
 • transport demontovaných a nových technologických celkov,
 • montáž výrobných technologických celkov,
 • montáž zariadení do výrobných liniek,
 • pripojenie zariadení na požadované médiá.

V rámci komplexnosti našich služieb ponúkame zákazníkom kompletnú technickú podporu pre spracovanie návrhov možných riešení. Zosnímame aktuálne podmienky a požiadavky zákazníka, navrhneme optimálne riešenie a spôsob realizácie.

Zabezpečíme služby pri legislatívnom schvaľovaní strojov a zariadení certifikovanými orgánmi, pre ich bezpečné používanie podľa platných noriem v SR.

Dokumenty na stiahnutie