Firma APL TREND s.r.o. bola založená v roku 1998  s cieľom inštalovať stroje a strojné zariadenia.

Po 16 rokoch existencie sme zohratým teamom ľudí kooperujúcim s firmami z pridružených odvetví za účelom poskytovania komplexných a precíznych služieb.

Naša fabrika VIKO s.r.o. v Považsje Bystrici rýchlou výrobou prípravkov, strojových komponentov a pomôcok napomáha včasnej a kvalitnej inštalácii stojov podľa zákazky a požiadavky klienta. Vo oboch firmách disponujem 64 kmeňovými zamestnancami a podľa druhu a rozsahu zákazky spolupracujeme aj s inými firmami, pričom celá činnosť  je zastrešená firmou APL TREND