Kontakty

APL Trend, s.r.o.
Považská Teplá 529, 017 05

Tel. 042/438 12 47
Fax: 042/445 97 03

e-mail: apltrend@apltrend.sk

Riaditeľ:
Peter Ščotka - pscotka@apltrend.sk

Vedúci oddelenia strojov a strojných zariadení:
Milan Chochlík - mchochlik@apltrend.sk